Koledar novic

 
marec 2021
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 

Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Zadnja referenca

 

Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«

Javni razpis »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti«

07.02.2013

Nudimo vam celovito podporo in svetovanje pri pridobivanju nepovratnih sredstev in drugih virov financiranja za energetske projekte. Zato vas vabimo, da se nam oglasite in skupaj bomo našli rešitev, kako vaše ideje in projekte uresničiti.

 

Več o razpisu:

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«. Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje, v naslednji vsebini:

  • energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken).

Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega razpisa še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis pogodbe z izbranim izvajalcem.

Namen razpisa

Razpisana sredstva so namenjena energetski sanaciji stavb ali izvedenim ukrepom pri nadomestni gradnji, kar zajema:

pri obstoječih stavbah izboljšanje toplotnih karakteristik, ki nimajo ustrezne toplotne zaščite oziroma je ta nezadostna ali pri nadomestnih gradnjah izvedeni energetski ukrepi na ovoju stavb.
Upravičenci

Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu sprejet lokalni energetski koncept (LEK).

Upravičeni stroški

Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so:

stroški gradnje;
stroški nakupa in vgradnje opreme;
stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora.
Višina sredstev

Višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša okvirno 57.500.000,00EUR, od tega:

v letu 2013: 5.000.000,00 EUR,
v letu 2014: 10.000.000,00 EUR,
v letu 2015: 42.500.000,00EUR.
Višina sofinanciranja

S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Sredstva se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada.

Zaprtje razpisa

Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega razpisa.

 

Pokličite nas za vsa vprašanja ali podrobnejše informacije!