Koledar novic

 
marec 2021
P T S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
 

Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Zadnja referenca

 

Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

Javni razpis E3URE-2013-2 za nepovratne finančne spodbude za ukrepe zagotavljanja prihrankov energije pri končnih odjemalcih

13.11.2013

Razpisnik:    E 3, energetika, ekologija, ekonomija, d.o.o.

Predmet javnega razpisa

Predmet tega javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih za projekte, ki so usmerjeni v zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za izvedbo enega izmed naslednjih ukrepov:

 • vgradnja energetsko učinkovitih sistemov razsvetljave (v nadaljevanju: ukrep A);
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije v javnem in storitvenem sektorju ter industriji (v nadaljevanju: ukrep F);
 • zamenjava kotlov na vse vrste goriv z novimi kotli na lesno biomaso ali zemeljski plin (v nadaljevanju: ukrep J);
 • programi izvajanja energetskih pregledov (v nadaljevanju: ukrep P);
 • programi informiranja in ozaveščanja (v nadaljevanju: ukrep R).

Upravičenci

Za finančne spodbude, ki bodo razdeljena po tem javnem razpisu lahko kandidirajo poslovni subjekti s sedežem v Republiki Sloveniji:

 • občine,
 • podjetja,
 • drugi subjekti (javni skladi, javne agencije, ustanove, zavodi, društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti).

Upravičeni stroški

Ukrep A:

 • prenova sistemov javne razsvetljave,
 • sanacija notranje in zunanje razsvetljave.

Ukrep F:

 • zamenjava električnega grelnika za toplo sanitarno vodo s toplotno črpalko tipa zrak/voda (v nadaljevanju: nameni F.1);
 • vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje stavb tipa zrak/voda, zemlja/voda in voda/voda (v nadaljevanju: nameni F.2);
 • priprava tople sanitarne vode s sprejemniki sončne energije (v nadaljevanju: nameni F.3).

Ukrep J:

 • zamenjava toplovodnih kotlov z novimi.

Ukrep P:

 • izvedba energetskega pregleda,
 • končno poročilo.

Ukrep R:

 • organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji, individualna svetovanja, ipd.);
 • izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij, ki bodo služili promociji dogodka ali kot gradivo na dogodku (zgibanke, brošure, priročniki, tematski sklopi znotraj publikacije, priloge časopisom, spletne strani ali aplikacije);
 • stroški izvedbe skupinskih ogledov primerov dobre prakse, ki so izvedeni v sklopu delavnice.

Višina sredstev

Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet tega javnega razpisa znaša 400.000,00 EUR.

Višina sofinanciranja

Skupna višina nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posamezne investicije lahko znaša, izraženo v odstotku vrednosti upravičenih stroškov investicije, največ:

 • 30 % za velika podjetja,
 • 40 % za srednja podjetja,
 • 50 % za mikro/mala podjetja ter občine in druge subjekte.

Nudimo vam strokovno pomoč, prirpavo prijavne dokumentacije, idejne rešitve in zasnove projekta in tudi samo izvedbo.

Za vse nadaljne korake nas prosim kontaktirajte.