Koledar novic

 
september 2020
P T S Č P S N
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
 
 

Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Zadnja referenca

 

Zaposlitev: Direktor družbe (m/ž)

Zaposlitev: Direktor družbe (m/ž)

16.03.2017

ZARJA KOVIS d.o.o. Kamnik, je podjetje, ki se že več kot dvajset let intenzivno ukvarja z načrtovanjem in izvedbo večjih in manjših energetskih sistemovproizvodnjo kovinskih konstrukcij in inženiringom, na podlagi določil družbene pogodbe,  zaradi upokojitve razpisuje prosto delovno mesto  

 

 DIREKTORJA  DRUŽBE  (m/ž)

 

Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat(-ka), ki poleg z zakonom določenih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

  • ima najmanj visoko izobrazbo tehnične, ekonomske, organizacijske ali pravne usmeritve,
  • ima najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na vodilnih delih,
  • znanje slovenskega jezik in vsaj enega tujega jezika,
  • ima organizacijske, strokovne in druge sposobnosti izkazane z referencami.

Mandat traja štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja.

 

Kandidati morajo k prijavi na razpis priložiti dokazila o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratek življenjepis z opisom delovnih izkušenj ter vizijo razvoja družbe.

 

Glede izpolnjevanja splošnih zakonskih pogojev zadošča, da kandidat predloži pisno izjavo o izpolnjevanju le-teh s pripisom, da se zavezuje nemudoma dostaviti ustrezna dokazila, v kolikor bo k temu pozvan. Pisne ponudbe z dokazili  kandidati pošljejo v roku 15 dni od objave po pošti na naslov ZARJA KOVIS, d.o.o. KAMNIK, Molkova pot 5, 1241 KAMNIK.  

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v osmih dneh po sklenitvi pogodbe z izbranim kandidatom.