Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Terme Snovik

28.11.2018

Celovit projekt podjetja Zarja Kovis d.o.o. je projekt izgradnje ekoTerem Snovik in njihovo upravljanje. Projekt je tudi zaznamovan z dobro finančno konstrukcijo in učinkovitim črpanjem nepovratnih finančnih sredstev.

K projektu smo pristopili celovito, z mislijo na okolje in umestitev objekta v naročje kamniških planin. S sodelovanjem z lokalnim okoljem smo se zavestno odločili, da bodo ekoTerme Snovik, okolju prijazne terme.

Projekt je potekal v več fazah, tak osmo najprej dogradili zunanji bazen, ki smo ga nato pokrili. 

Sledila je izgradnja zunanjega bazena in zunanjih vodnih atrakcij, kot so tobogani.

V letu 2004 smo pristopili tudi k izgradnji prenočitvenih zmožnosti, tako je nastalo apartmajsko naselje na robu gozda, ki ima 370 ležišč.

Naša prizadevanja so nagradili s številnimi priznanji, od Energetsko učinkoviti objekt, Okolju prijazno podjetje, Energetsko učinkovito podjetje, Top 10 zelenih rešitev, priznanje Cipra in še mnoga druga priznanja.

Posebno pozornost pa si zagotovo zaslužita priznanji Eu Ecolabel in Slovenia Green Acommodation.

Leta 2008 so Terme Snovik kot prve v Sloveniji prejele znak za okolje »Ecolabel« (»okoljska marjetica«) za okolju prijazno delovanje po kriterijih Evropske komisije, ki se nanaša na izrabo energije, vode, uporabo energentov, ločevanje odpadkov in sodelovanje z okoljem.

Leta 2015 so dobile naziv »Slovenia Green Accommodation«, s katerim so vključeni v Zeleno shemo slovenskega turizma.

V ekoTermah Snovik na leto gostijo približno 100 skupin letno na temo učinkovite rabe energije in uporabo različnih obnovljivih virov energije.