Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Zadnja referenca

 

Inženiring

Vse se začne z idejo in konča z predajo objekta. Za izvedbo celotnega procesa je potrebno veliko splošnega in tehničnega znanja, izkušenj in iznajdljivosti.

V Zarji Kovis d.o.o. vam nudimo celovite storitve na področju inženiringa. Nudenje strokovne ( tehnične, ekonomske, pravne,...) in organizacijske podpore s strokovnim svetovanjem v celotnem investicijskem procesu, je naša prednost, ki smo jo izoblikovali skozi leta izkušenj predvsem na področju investicij v obnovljive vire energij in okolju prijaznih sistemov.

Lahko se pohvalimo s celovitim pristopom pri načrtovanju in izgradnji kompleksa ekoTerme Snovik, kjer smo investicijo uspešno pripeljali od idejne zasnove do uspešnega obratovanja term Snovik.
Naše znanje in celovite rešitve pri izgradnji Term Snovik je nagradila tudi strokovna javnost, tako da se lahko pohvalimo z številnimi nagradami za izgradnjo okolju prijaznih energetskih sistemov.

Naše aktivnosti in znanje v tem trenutku uresničujemo tudi v občini Semič, kjer počasi zaključujemo sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, kot sistem prihodnosti obnovljivih virov energije.

Nudimo vam

Pred investicijski proces:

 • svetovalno tehnična opravila,
 • pripravo in izdelavo projektne in idejne naloge,
 • koordinacijo in pregled ponudb za projektiranje,
 • koordinacijo med vsemi udeleženci gradnje,
 • pripravo in izvedbo razpisa za projektiranje in gradnjo novega objekta,
 • sodelovanje pri izboru najugodnejših izvajalcev, analize ponudb in pripravo predlogov pogodb za projektiranje in izvajanje,
 • pripravo dokumentacije in sodelovanje pri javnih razpisih in natečajih,
 • popis gradbeno obrtniških del,
 • izvedba gradbeno obrtniških del.

Izvedbeni proces investicije:

 • nadzor nad kvaliteto izvedenih del,
 • skrb, da se gradnja izvaja v skladu s tehnično dokumentacijo in pogodbo,
 • redni pregled in potrditev gradbenih dnevnikov,
 • kontrolo in potrditev finančne dokumentacije, gradbene knjige in obračunskih situacij za vsa dela,
 • spremljanje in potrditev projekta izvedenih del,
 • organizacijo tehničnega pregleda in odpravo napak po tehničnem pregledu,
 • organizacijo predaje objekta naročniku,
 • izdelavo in potrditev končnega obračuna objektov,
 • izvedbo postopka pridobitve uporabnega dovoljenja,
 • spremljanje objekta v garancijski dobi in organizacijo odprave morebitnih napak.