Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Zadnja referenca

 

Dobrodošli na straneh podjetja ZARJA EKOENERGIJA d.o.o.

 

Obveščamo vas, da je družba Zarja Ekoenergija d.o.o. z dnem 1. 1. 2019 prešla v last skupine Interenergo. Na njihovi spletni strani lahko dostopate do več informacij o sistemih ter glede podpore uporabnikom.

Zarja Ekoenergija d.o.o. ima v lasti dva daljinska sistema na ogrevanje z lesno biomaso (DOLB), DOLB Semič in DOLB Moravče. Več informacij glede obeh sistemov lahko pridobite tudi na naslovu družbe Zarja Kovis d.o.o., katera je oba daljinska sistema projektirala in izgradila ter ju upravlja.