Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Zadnja referenca

 

OPIS SISTEMA DOLB SEMIČ

Kotlovnica na lesno biomaso z daljinskim ogrevanjem naselja Semič, je moderen objekt, ki sledi našim prizadevanjem po učinkoviti in okolju prijazni energijski rabi energentov. Kotlovnica je smiselno postavljena v lokalni prostor, ki mu zagotavlja čist in zaneslji vir ogrevanja, ki je tudi ekonomsko bolj prijazen uporabnikom in lokalnemu okolju.

Projekt je bil sofinanciran v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture, kjer smo na razpisu DOLB 3 pridobili sredstva Kohezijskega sklada v višini 50% upravičenih stroškov (delež EU 85% in delež SLO 15%).

Sistem ogrevanja z OVE je postavljen v lokalni prostor, ki potencialno zajema 1200 gospodinjstev v občini Semič in nudi prijazen in ekološko prijaznejši vir energije.

Kotlovnica je sestavljena iz dveh kotlov na lesne sekance, ki supaj tvorita moč 1850 kW, za zanesljivo oskrbo s toplotno energijo pa rezervo v moči predstavlja še hranilnik tople vode, ki sistemu daje izkoristek energije, ki dosega raven 2200 kW. 

Energent ogrevanja je tako lesna biomasa iz naravnega lesa, ki omogoča da se v verigo dobaviteljev vključijo tudi lokalni lastniki gozdnih površin in odpadnega lesa, ki je primeren za lesno predelavo v energent.

Sistem oskrbe s toplotno energijo oskrbuje 40 uporanikov, med njimi vse večje občinske objekte in pa tudi zasebne uporabnike, ki so se odločili koristiti prednosti tehnološko dovršenega in čistega sistema ogrevanja na lesno biomaso. 

 

V kolikor vas zanima ogled našega objekta ali pa bi radi si ogledali sodobno kotlovnico na lesno biomaso, vas z veseljem povabimo, da se nam oglasite na naše kontaktne številke! Pokličite nas!


Vljudno vabljeni na Dan odprtih vrat kotlovnice DOLB Semič. Več informacij...