Informacije

Zarja Kovis d.o.o.
Molkova pot 5,
1241 Kamnik

Tel.: (01) 83 08 600
E-pošta: info@zarja-kovis.si

 
 
 

Zadnja referenca

 

Parovod Donit Tesnit

18.04.2012

Uspešno smo dokončali I. fazo izdelave parovoda in kondenzata za potrebe proizvodnje hale v podjetju Donit Tesnit d.o.o..

Dela so potekala na višini 3 do 4 metrov. Izvedba kompleksnega cevovoda ne bi bila mogoča brez ustrezno izurjene ekipe in a testiranih varilcev. 

Celoten cevovod je tudi ustrezno zaščiten, z barvami za visoke temperature in ustrezno izoliran, da ne prihaja do toplotnih izgudb.